Sinonim Menghasilkan

138 Sinonim Menghasilkan dalam Bahasa Indonesia

Arti Kata Menghasilkan

Kata menghasilkan merupakan kata kerja dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti menghasilkan atau menyerah. Kata menghasilkan digunakan untuk menunjukkan sesuatu sedang dibuat atau dihasilkan sebagai hasil dari suatu tindakan atau proses.

Sinonim Menghasilkan

 1. Mewujudkan
 2. Melahirkan
 3. Melaksanakan
 4. Memanifestasikan
 5. Membuat
 6. Memperhatikan
 7. Menakhlikkan
 8. Menciptakan
 9. Mendatangkan
 10. Menelurkan
 11. Menerangkan
 12. Menerbitkan
 13. Mengadakan
 14. Mengaktualkan
 15. Mengamalkan
 16. Mengegolkan
 17. Mengejawantahkan
 18. Mengeluarkan
 19. Menggambarkan
 20. Mengonkretkan
 21. Menjalankan
 22. Menjelmakan
 23. Menuangkan
 24. Menubuhkan
 25. Meragakan
 26. Merealisasikan
 27. Merupakan
 28. Menetaskan
 29. Memproduksi
 30. Merilis
 31. Menyebabkan
 32. Melantarkan
 33. Membangkit
 34. Membawa Dampak
 35. Membuahkan
 36. Memicu
 37. Mencetuskan
 38. Mengakibatkan
 39. Mengundang
 40. Menimbulkan
 41. Menjadikan
 42. Menyulut
 43. Membikin
 44. Mengilang
 45. Mereka Cipta
 46. Memublikasikan
 47. Memunculkan
 48. Membangun
 49. Membentuk
 50. Menampakkan
 51. Mendirikan
 52. Menerbitan
 53. Menghadirkan
 54. Menyembulkan
 55. Memancarkan
 56. Membersitkan
 57. Memperlihatkan
 58. Mempertontonkan
 59. Mempresentasikan
 60. Menampilkan
 61. Mencuatkan
 62. Mengangkat
 63. Mengemukakan
 64. Menunjukkan
 65. Menyajikan
 66. Meluncurkan
 67. Memperkenalkan
 68. Lantar
 69. Menerbirkan
 70. Meneruskan
 71. Menyampaikan
 72. Babaran
 73. Beranak
 74. Berputra
 75. Bersalin
 76. Memperanakkan
 77. Menurunkan
 78. Partum
 79. Mengekspresikan
 80. Mengetengahkan
 81. Menggelindingkan
 82. Mengutarakan
 83. Menyatakan
 84. Mencabut
 85. Menghunus
 86. Menghembuskan
 87. Meniupkan
 88. Melontarkan
 89. Memakai
 90. Membelanjakan
 91. Menggunakan
 92. Melepas
 93. Membebaskan
 94. Memberhentikan
 95. Memecat
 96. Mendepak
 97. Menendang
 98. Mengistirahatkan
 99. Menyingkirkan
 100. Menabalkan
 101. Menahbiskan
 102. Mendaulat
 103. Mengukuhkan
 104. Menobatkan
 105. Merealisasi
 106. Mereproduksi
 107. Cipta
 108. Menemukan
 109. Menganggit
 110. Mengarang
 111. Menggubah
 112. Menyusun
 113. Mereka
 114. Melakukan
 115. Melancarkan
 116. Melangsung Kan
 117. Membina
 118. Mempersiapkan
 119. Menata
 120. Mencetak
 121. Mencipta
 122. Menempa
 123. Menerap
 124. Mengatur
 125. Mengerjakan
 126. Menggarap
 127. Menggelar
 128. Menyelenggarakan
 129. Merakit
 130. Merancang
 131. Membangkitkan
 132. Membawa
 133. Melangsungkan
 134. Memasang
 135. Membuatkan
 136. Menempatkan
 137. Menyediakan
 138. Menyiapkan
Baca Juga :   85 Sinonim Motivasi dalam Bahasa Indonesia

Contoh Kalimat Menghasilkan

 • Dalam proses fermentasi gula dapat menghasilkan alkohol.
 • Kita harus bekerja keras agar menghasilkan hasil yang baik.
 • Pertanian yang dilakukan dengan baik menghasilkan hasil panen yang baik pula.
 • Proyek ini dapat menghasilkan produk baru yang inovatif.
 • Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan keberhasilan.