Sinonim Kata Cakap

94 Sinonim Kata Cakap dalam bahasa Indonesia

Arti Kata Cakap

Kata cakap adalah kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti “mampu” atau “memiliki kemampuan”. Kata cakap biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan dalam suatu hal atau mampu melakukan sesuatu dengan baik.

Sinonim Kata Cakap

 1. Bersapaan
 2. Berbincang-Bincang
 3. Bercelatuk
 4. Bercengkerama
 5. Berunding
 6. Berandai-Andai
 7. Berbaik-Baik
 8. Berbicara
 9. Berbincang
 10. Berembuk
 11. Berkira-Kira
 12. Berkompromi
 13. Bermufakat
 14. Berpadanan
 15. Berpadu-Padan
 16. Berapat
 17. Bersepakat
 18. Bertenggang
 19. Beromong-Omong
 20. Berbual-Bual
 21. Berlabun-Labun
 22. Bertutur Kata
 23. Memburas
 24. Mengembur
 25. Mengobrol
 26. Obrol
 27. Bercerita
 28. Merumpi
 29. Bermusyawarah
 30. Beradanan
 31. Beralur
 32. Berasan
 33. Berbeka-Beka
 34. Berhimpun
 35. Bersidang
 36. Bertentu
 37. Berua-Rua
 38. Memandankan Pikiran
 39. Menyesuaikan Pikiran
 40. Kembur
 41. Berbeka
 42. Berbua-Bual
 43. Berkata-Kata
 44. Iya
 45. Beriya-Iya
 46. Beria-Ia
 47. Bersungguh-Sungguh
 48. Bersusah-Susah
 49. Bermusyawarat
 50. Bercanda
 51. Bercumbuan
 52. Bercura
 53. Bergarah
 54. Bergurau
 55. Berkecanduan
 56. Berkelakar
 57. Berolok-Olok
 58. Berseloroh
 59. Mencadai
 60. Bermain-Main
 61. Celatuk
 62. Beramah-Tamah
 63. Bercelopar Mulut
 64. Berceloteh
 65. Bercengkrama
 66. Bergebang
 67. Berjenaka
 68. Berkecek-Kecek
 69. Berkicau
 70. Bermulut-Mulut
 71. Bersembang
 72. Bersenda Gurau
 73. Bertegur Sapa
 74. Bertutur-Tutur
 75. Kongko
 76. Mengoceh
 77. Beromong Kosong
 78. Membual
 79. Membeka
 80. Membujuk
 81. Mencumbu
 82. Mendekati
 83. Mengelon
 84. Menggumbuk
 85. Menjinaki
 86. Merayu
 87. Bermongomong
 88. Beramah Tamah
 89. Berdialog
 90. Berdiskusi
 91. Berbahasa
 92. Berkata
 93. Bertutur
 94. Berujar
Baca Juga :   49 Sinonim Juga dalam Bahasa Indonesia

Contoh Kalimat Cakap

 • Fani cakap bahasa Inggris dengan lancar.
 • Ratih cakap memasak nasi goreng.
 • Zahra cakap memainkan piano.
 • Rafi cakap dalam bidang teknologi dan komputer.
 • Beni cakap mengemudi mobil.